CONDICIONS LEGALS D'ÚS

El propietari d'aquest Lloc Web posa a disposició dels usuaris la següent informació amb què pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE ):

  • Denominació Social: Farmàcia Franquesa Gran de Sant Andreu CB
  • Domicili: C/Gran de Sant Andreu, 260 - 08030 Barcelona
  • NIF: E66734351
  • Telèfon: (+34) 93 345 23 41
  • E-mail: info@1842.cat
  • Lloc web: www.1842.cat y www.farmaciafranquesa.com

El present Lloc Web ha estat creat per a la venda online de medicaments no subjectes a prescripció mèdica i no reemborsats, productes de cosmètica i dermofarmàcia, complements alimentaris, plantes d'ús alimentari, productes sanitaris d'autocura i els productes per a la higiene i salut que comercialitza Farmàcia Franquesa Gran de Sant Andreu CB sota el nom de FARMÀCIA FRANQUESA 1842, facilitant informació sobre els seus serveis, activitats, funcionament i altres continguts d'interès relacionats amb els objectius i la finalitat d'aquesta activitat comercial. A FARMÀCIA FRANQUESA 1842 queda expressament prohibida la venda de medicaments amb recepta o subjectes a prescripció mèdica.

1. Objecte.

1.1. Aquestes condicions legals regulen l'ús i les condicions d'accés del lloc web https://www.farmaciafranquesa.com (d'ara endavant el lloc), pàgina web propietat d'Farmàcia Franquesa Gran de Sant Andreu CB (d'ara endavant FARMÀCIA FRANQUESA 1842).

1.2. L'ús o l'accés a aquest lloc implica que vostè (d'ara endavant "usuari") reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d'ús, i acorda complir-les totalment.

1.3. Si vostè com a usuari no està d'acord amb alguna de les condicions presents haurà de deixar d'accedir a aquest lloc.

2. Funcionament del lloc.

2.1. FARMÀCIA FRANQUESA 1842 es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de notificació prèvia als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc.

2.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació que conté podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. FARMÀCIA FRANQUESA 1842 no està obligada a actualitzar el contingut d'aquest lloc web i no serà responsable de la no-actualització de la informació. És de responsabilitat exclusiva de l'usuari avaluar l'exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d'aquest lloc.

2.3. Així mateix, FARMÀCIA FRANQUESA 1842 es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

2.4. Està prohibit que l'usuari utilitzi aquest lloc web per a l'enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals conforme a la legislació aplicable, fets dels quals en qualsevol cas serà responsable l'usuari.

2.5. FARMÀCIA FRANQUESA 1842 tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l'allotgen estiguin lliures de virus i d'un altre tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o continguts ; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i els continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc.

2.6. Amb caràcter general, només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable.

3. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

3.1. L'ús dels continguts i serveis oferts per FARMACIA FRANQUESA 1842 serà sota l'exclusiu risc i la responsabilitat de l'usuari.

3.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

3.3. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d'una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, ia les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte pels altres usuaris.

3.4. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts al lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable, sentl'únic responsable davant de FARMÀCIA FRANQUESA 1842 i tercers per l'incompliment del que s'estableix aquí.

3.5. L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l'ordre públic ia les condicions generals d'ús presents.

3.6. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap mena de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant tercers o en nom d'aquests.

3.7. Pel que fa a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que l'adreça IP del vostre ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

4. Zones protegides del lloc web.

4.1. Generalment per a l'accés a la informació sobre els productes de FARMÀCIA FRANQUESA 1842 no serà necessària la subscripció o registre de l'usuari.

4.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a l'obtenció prèvia d'un compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre s'efectuarà de la manera expressament assenyalada al lloc web.

4.3. Aquest lloc pot contenir zones d'accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L'usuari no intentarà accedir a aquestes zones d'accés restringit si no està degudament autoritzat per FARMÀCIA FRANQUESA 1842, ni intentarà defugir o manipular els mecanismes de protecció establerts per aquesta.

4.4. L'usuari que hagi estat autoritzat per FARMÀCIA FRANQUESA 1842 per accedir a alguna d'aquestes zones protegides serà l'exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que FARMÀCIA FRANQUESA 1842 posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides.

L'usuari serà, per tant, l'únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats. Es comunica a l'usuari que l'intent d'accés no autoritzat a les zones d'accés restringit d'aquest lloc web pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

5. Propietat intel·lectual i industrial.

5.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (d'ara endavant "els materials" ) són propietat de FARMÀCIA FRANQUESA 1842 i les corresponents marques comercials que FARMACIA FRANQUESA 1842 comercialitza, estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

5.2. L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, dels drets de propietat esmentats, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, en cap concepte, a l'usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements continguts aquí.

5.3. És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de FARMACIA FRANQUESA 1842, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

5.4. L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en aquest, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis de FARMACIA FRANQUESA 1842 per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

6. Informació transmesa pels Usuaris.

6.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa (xats) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, comunicacions i fitxers que s'enviïn a través d'aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial.

6.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d'informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a FARMACIA FRANQUESA 1842 per utilitzar aquesta informació, incloent-hi, sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o tramesa d'aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent-hi, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació.

6.3. FARMÀCIA FRANQUESA 1842 no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d'aquestes àrees.

7. Exclusió de garanties i Responsabilitats.

7.1. Tota la informació continguda en aquest lloc se subministra "tal qual", sense que FARMACIA FRANQUESA 1842 atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d'aquest lloc. FARMÀCIA FRANQUESA 1842 no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d'idoneïtat per a una finalitat determinada.

7.2. FARMÀCIA FRANQUESA 1842 tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que l'allotgen, estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potencialment perillós.

7.3. FARMACIA FRANQUESA 1842 no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través daquest lloc. Tot i que FARMÀCIA FRANQUESA 1842 realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, FARMÀCIA FRANQUESA 1842 no garanteix les mateixes, ja que poden veure's interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts a l'ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de l'esmentada indisponibilitat, fallades d'accés i manca de continuïtat.

8. Limitació de responsabilitat.

8.1. FARMACIA FRANQUESA 1842 no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i/o clients que es derivin de l'ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d'ús d'aquest lloc web.

8.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals ("Links") i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per FARMÀCIA FRANQUESA 1842, en aquests casos FARMÀCIA FRANQUESA 1842 no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.</. p>

8.3. L'usuari accepta expressament deixar exempta FARMÀCIA FRANQUESA 1842 de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions dels usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

8.4. L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregueu o obtingueu de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel vostre compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causades als sistemes informàtics.

8.5. FARMÀCIA FRANQUESA 1842 ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. Tot i això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

9. Dret d'exclusió i nul·litat parcial.

9.1. FARMÀCIA FRANQUESA 1842 es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

9.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, aquesta disposició serà exclosa si així es requereix legalment. L'usuari accepta expressament que la resta de disposicions no excloses no es veuran modificades, i que continuaran tenint plena vigència.

10. Llei aplicable i jurisdicció.

10.1 Aquest lloc està ubicat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el domicili fora d'Espanya, FARMÀCIA FRANQUESA 1842 i l'usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de Barcelon, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

10.2. Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per iniciativa pròpia, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

11. Durada i revisió.

11.1. Tot i que la relació jurídica entre FARMÀCIA FRANQUESA 1842 i l'usuari, derivada de l'accés i la utilització del lloc, tée una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre les dues parts de caràcter igualment indefinit.

11.2. Sense perjudici de l'anterior, l'empresa FARMÀCIA FRANQUESA 1842 està facultada per suspendre, interrompre o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.</ p>

11.3. FARMACIA FRANQUESA 1842 es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense avís previ, aquestes condicions d'ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan bon punt quedin publicades en aquest lloc. Si l'usuari fa ús habitual d'aquest lloc web haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s'abstindrà d'accedir al lloc web si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.